CONTACT TOP
2/18/20193:45 PM
Tháng 7 năm 1983, tôi đến tham dự Hội Nghị Trưởng tại Cost Mesa với tư cách một trưởng đang sinh hoạt trong Liên đoàn Chi Lăng 279. Gọi là trưởng nhưng thật sự tôi chưa từng dự một khoá huấn luyện tinh thuần nào của Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) ngoài những buổi huấn luyện Tráng do Đạo Bạch Đằng, Châu Gia Định tổ chức trước ngày 30-4-1975.
2/14/20194:23 PM
Chào cờ đầu năm Tập tục & Truyền thống HĐVN Các đơn vị Hướng đạo sinh Việt nam khắp nơi đang chuẩn bị tổ chức các buổi lễ chào cờ đầu năm 2019 ,có thể ngay đầu năm Tây lịch,hay chờ đến Tết ta . Riêng tại Hoa kỳ và theo tổ chức của hội đồng trung ương HĐVN ,các lễ chào cờ HĐ mừng năm mới thường được tổ chức trang nghiêm và long trọng theo miền,gồm miền Đông,miền Trung, miền Tây Bắc, miền Tây nam; hay tuỳ các liên đoàn cách xa địa điểm tập họp chung của các miền,như tại Boston, Philadelphia, Orlando, Tampa, Seattle,Portland...
2/1/20198:22 PM
Những lúc nhớ lại thời thơ ấu của mình, tôi ý thức rõ là các con tôi thời nay có rất nhiều hoạt động để lựa chọn. Khi lớn lên, Ba Má tôi, nhà tuy không khá giả mấy, nên sự lựa chọn học đàn dương cầm, tham gia vào đội thể thao, hay theo học những chương trình sau buổi học như hội họa, karate hay nấu ăn đều không thể thực hiện được. Thay vào đó tôi chỉ có thể tham gia hướng đạo là một hoạt động vừa ít tốn kém, vừa vui thích và có tính cách giáo dục.
2/1/20198:11 PM
Whenever I reflect on my childhood, I realize my own children, in contrast, have so many different activities to choose from. Growing up, my parents weren’t so well off, so the option of taking piano lessons, participating in a sports team, or joining after-school programs such as art, karate, or cooking was usually precluded. Instead, scouting was the only activity that I could join that was affordable, fun, and educational.
1/1/20196:30 PM
The history of Vietnam is very complicated. The ancestors of the Vietnamese used to live in South China but they were forced to go south and settled in the middle part of what is presently known as Vietnam. They created a country named Annam (= Pacified South). There were many wars with neighbouring nations and around 1697 they enlarged their territory by annexing the land of the Malaysian Cham in the south, including the Mekong Delta. In the 16th and 17th century Portugese missionaries established missions in the coastal areas but they were later replaced by French priests.
11/22/201812:03 PM
9/1/20187:21 AM
Đã 43 năm trôi qua kể từ năm 1975, Hướng Đạo Việt Nam mới có Trại Họp Bạn Ngành Thiếu lần đầu tiên được tổ chức mang tên Sắp Sẵn từ Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 đến Thứ Hai ngày 3 tháng 9, năm 2018 tại Trại Trường Mataguay Scout Ranch.
7/7/20187:03 PM
Giữ Chặt Mối Dây - Lập Kỷ Lục Mới đã là chủ đề của Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến 11 của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam
5/1/20187:12 PM
IReporter : Hồ Đăng, Hồ Đức - Trưởng HẠNH NHƠN / Bắc Đẩu Huân Chương Lìa rừng ngày Thứ Ba 18 tháng 4, năm 2017.Hưởng thọ 91 tuổi. Lễ Tiễn Biệt vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4, năm 2017 tại Nam CALIFORNIA.
3/17/20186:33 PM
iRepoter : Hồ Đăng- Trại Đội Trưởng Đội Phó kỳ 4 của HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức suốt 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 3 vừa qua, tại đất trại Ronald W. Casper Wilderness Park, San Juan Capistrano, với khoảng 250 trại sinh.
2/22/20098:42 PM
Chào cờ đầu năm Kỷ Sửu 2009 do các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ -Nhóm Liên Kết tổ chức ngày 22 tháng 2, 2009 tại Huntington Beach Central Park
3/4/20078:42 PM
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức Chào cờ Đầu Năm Đinh Hợi 2007 tại Huntington Central Park, Huntington Beach CA, USA March 4th, 2007.
3/3/20078:42 PM
Họp mặt đầu Xuân Đinh Hợi 2007, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam mừng 100 năm Hướng Đạo Thế Giới tại Thư Viện Việt Nam, Westminster CA, USA ngày 3 tháng 3, năm 2007